Stucen bij warm weer

De temperaturen stijgen! Hieronder vindt u onze tips op een rijtje voor het stucen tijdens zomerse temperaturen in buitensituaties. 

Stucen bij warm weer

Warm weer is erg aangenaam, maar hoge temperaturen kunnen van invloed zijn tijdens het uithardingsproces van de materialen. Tijdens de verwerking én het drogingsproces dienen de producten ten alle tijde beschermd te worden tegen direct zonlicht en dient de werkplek zo koel mogelijk gemaakt te worden. 

Indien de temperaturen extremer worden (boven de 20-25 graden) dan dienen er maatregelen getroffen te worden, om onder andere het verbranden van mortels tegen te gaan. Vanwege de omgevings- en ondergrondtemperatuur zal het vocht sneller wordt onttrokken uit het materiaal, wat kan leiden tot verbranding. Bij de verwerking van minerale mortels adviseren wij deze enkele dagen na te benatten d.m.v. nevelen. 

Het is raadzaam om bij temperaturen boven de 25 graden, bij verwerking van alle producten, sowieso in contact te treden met het applicatiebedrijf om de omstandigheden per situatie te beoordelen (bouwplaats, afscherming, windsnelheden, etc.). Indien de temperaturen boven de 30 graden dient er goed naar de omstandigheden gekeken te worden en adviseren wij de werkzaamheden uit te stellen. 

Uiteraard kunt u bij twijfel altijd een beroep doen op de adviseurs van Strikolith. Als u meer informatie wenst over b.v. maximale verwerkingstemperaturen of welke maatregelen getroffen moeten worden bij sterk zuigende ondergronden tijdens hitte, neem dan contact op met het Strikolith Infocenter (0162-514750).