Met extra maatregel kan gevelisolatie boven eisen brandveiligheid presteren

09 juni 2021

De branchevereniging Bond voor Pleisterbouw liet de brandveiligheid van thermische systemen voor EPS-buitengevelisolatie met pleisterwerk onderzoeken door DGMR. Aanleiding is de toenemende aandacht in onze maatschappij voor brandveilige gevels. Doel was te bepalen of en zo ja wat nodig is om de brandveiligheid ruimer boven de wettelijke vereisten te laten uitkomen. DGMR adviseert om systemen met EPS-isolatie en pleisterwerk in bepaalde situaties te voorzien van stroken steenwolisolatie. Zo voldoet men nog beter aan de eisen voor brandvoortplanting en branddoorslag via de gevel. De Nederlandse systemen voor buitengevelisolatie voldoen in principe aan de Nederlandse eisen. Toch ziet de Bond voor Pleisterbouw op basis van het onderzoek ‘Brandveilige toepassing van EPS-ETICS’ kansen om verdere verbeteringen toe te passen. Uit het DGMRrapport blijkt dat de kans op het doorslaan of zich verspreiden van een brand via de gevel nog kleiner wordt met de toevoeging van onbrandbare stroken steenwolisolatie.

 

Met risicoscore bepalen of maatregel nodig is.

Met een eenvoudige risicoscore kan worden bepaald of die extra maatregel ook nodig is.

Voor een vrijstaande woning is dat wellicht minder cruciaal dan voor bij voorbeeld een flat op veertig meter hoogte. Het DGMR-rapport laat opnieuw zien dat (de brandbaarheid van) het gevelisolatiesysteem slechts een onderdeel van de risico-inschatting is. Er zijn meer factoren die daarin meespelen zoals toegankelijkheid, gebruiksfrequentie, omgeving en meer. Een goed advies over de noodzaak extra voorzieningen rond de EPS-isolatielaag aan te brengen helpt om per woning maximale zekerheid te bieden.

 

Brandveilige gevels

De industrie moet steeds op zoek blijven naar innovatie en verbeteringen van systemen en de toepassing ervan. De Bond voor Pleisterbouw ziet het als een gezamenlijke opdracht voor producenten, bouwers en ook opdrachtgevers om in voorkomende gevallen nog ruimer te voldoen aan wettelijke bouwregels en zo branddoorslag en brandvoortplanting via de gevels maximaal te beperken.

 

Over de Bond voor Pleisterbouw

Pleisterfabrikanten en leveranciers van buitengevelisolatiesystemen hebben zich verenigd in de branchevereniging Bond voor Pleisterbouw. Doel van de vereniging is het vergroten van de kennis over de mogelijkheden van de toepassing van pleisterwerk in de bouw. Buitenpleisterwerk is met name door beschermende pleisters en isolerende systemen de laatste decennia sterk doorontwikkeld. Alle pleistersystemen zijn leverbaar met langdurige zekerheden. Leden van de bond: Alsecco, Digo Products, Keim Nederland, Knauf, Sto Isoned, Strikolith en Weber Beamix.

Top